Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas Mirekas Polita pateikė 2015 veiklos ataskaitą, apžvelgė statistinius duomenis, aptarė atliktus remonto darbus, įsigytas technines priemones, kalbėjo apie problemas. Kaip minėta, rajono priešgaisrinės tarnybos struktūrą sudaro administracija ir 6 padaliniai (Dūkšto, Linkmenų, Naujojo Daugėliškio, Didžiasalio, Meikštų, Mielagėnų ugniagesių komandos), dirba 54 darbuotojai. Priešgaisrinės tarnybos komandų veikla yra valstybinė (perduota savivaldybėms) funkcija, finansuojama iš valstybės biudžeto. Deja, kaip sakė vadovas, daug metų tam nėra skiriamas tinkamas finansavimas. Rajono savivaldybei paliekama spręsti ugniagesių komandų aprūpinimo, pastatų remonto klausimus, gaisrų gesinimo įrangos ir darbo apsaugos priemonių atnaujinimo problemas. Susikaupė didelis lėšų poreikis ugniagesių veiklai vykdyti.

Aktualiausia ir didžiausia minėta problema – pasenę gaisriniai automobiliai, jie dažnai genda, atsarginės dalys yra brangios ir jų sunku gauti, todėl daug laiko tenka skirti automobilių detalių paieškai, automobilių remontui. 2014 m. priėmus Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatas, susijusias su savanorių ugniagesių veiklos organizavimu, kurios įsigaliojo  nuo 2016 m., kyla problemų, susijusių su darbuotojų skaičiaus mažinimu, kartu užtikrinant 2-iejų darbuotojų atvykimą į įvykio vietą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas parengė savanorių ugniagesių priėmimo, fizinio parengtumo, apmokėjimo, sveikatos patikrinimo aprašus.  Visą su savanoriais ugniagesiais susijusią veiklą pavesta vykdyti savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms.